1. ចូលរួម

  ចុះឈ្មោះនិងចូលរួមជាមួយពួកយើង
 2. ដាក់ប្រាក់

  ផ្ទុកកាបូបរបស់អ្នកឡើងវិញហើយទាមទារប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នក។
 3. លេងនិងឈ្នះ

  លេងហ្គេមដែលអ្នកចូលចិត្តហើយក្លាយជាអ្នកឈ្នះ។
ចូលរួមឥឡូវនេះ ក្លាយជាសមាជិកវាងាយស្រួល!
Progressive ជេកផត

USD 80,031,613

យើង​ជា​នរណា

img
 • ph2888 Is A Professional Game Platform Development Company, Managing Products Development, Website Design, Mobile Website Design And Other Integrated Services In One.

  ph2888 was established in Cambodia in 2014, purpose focus on developing professional and high quality games, focus on serving customer, through constant efforts, and has been established desktop website, mobile website, APP that intelligent merged in one.

  We provides a full range of games, website development, various types of game providers access, following marketing options and cooperates with top providers in gaming industry to provide out the most perfect products.